Over Janneke

Mens worden | Ik ben Janneke Sauer (1984). Mijn interesse in de mens en het mens-worden is er zo lang ik mij kan herinneren. Als jong meisje was er al een gretigheid in mij om mijzelf te ontwikkelen. Een nieuwsgierigheid naar wat het leven te bieden heeft. Steevast keek ik verlangend uit naar een volgende fase, een volgende stap om te zetten, iets nieuws om te beleven. Ik ben in die zin een echte avonturier, een reiziger.

Scholing | Als kind en als puber reisde ik op en neer naar de Vrijschool, die er nog niet was in mijn woonplaats Purmerend. Als twintiger maakte ik twee lange reizen naar de Himalaya en omstreken en werkte een winter in de bergen als snowboardlerares. Ik organiseerde reizen voor mijn medestudenten en nam initiatief voor een Winterkamp voor jongeren.

Mijn zoektocht naar de mens en hoe ik mij in kon zetten voor een betere wereld kreeg vorm in een studie Humanistiek en minorvakken kunstgeschiedenis, ontwikkelingssamenwerking en filosofie. Ik studeerde af in de richting Educatie op de pedagogiek van Rusolf Steiner en het actuele onderwijsdebat (2015). Wat voor mij ontbrak in de studie, het bezien van de mens als geestelijk wezen in ontwikkeling en praktische uitwerking daarvan in hoe je met elkaar van mens tot mens kan werken, vond ik bij De Grondsteen school voor initiatief en gemeenschapsvorming. Ik deed de opleiding tot begeleider van Ontwikkellabs biografie en initiatief en maak in al mijn werk gebruik van de techniek van de Gedragen Besluitvorming.

Werk | Ruimte scheppen voor de hoogst persoonlijke ontwikkeling van ieder mens en nieuwe gemeenschapsvorming zijn leidraad voor al mijn werkzaamheden geworden. Bij gemeenschapsvorming is voor mij essentieel dat het individuele en unieke mens-zijn van alle betrokkenen serieus wordt genomen en recht gedaan wordt, en dat er samen wordt gewerkt aan een bepaalde zaak in het licht van een gezamenlijk streven/ideaal. Overal waar ik samenwerk met mensen is dit mijn streven en ik ervaar dat zelf als een continu onderzoek en avontuur. Een waarlijke reis naar binnen èn naar buiten toe, de wereld in.

Ik ben als dragend lid verbonden aan De Grondsteen en de kwaliteit van al mijn werkzaamheden borg ik o.a. door intervisie met collega’s en de doorgaande scholing die vanuit daar wordt verzorgd. Op vraag verzorg ik ook samen met collega’s workshops, studiedagen en Ontwikkellabs.

Samen met Ingrid Busink en Conrad van Pruijssen zet ik mij in voor De Ondernemende School, waarin we initiatiefnemers begeleiden bij het starten van nieuwe, Ondernemende scholen met de waldorfpedagogiek als grondbeginsel en een nieuwe ‘sociale jas’.

Thuis | Ik ben getrouwd en ben moeder van vier heerlijke kinderen. Wij wonen in een kleine leefgemeenschap in Almere Oosterwold.