Biografisch gesprek

In het biografische gesprek begeleid ik jou bij je onderzoek naar wie je bent, wat er in wezen speelt in jou en wat jij werkelijk wilt. Ik verbind mij met jou en schep met mijn aandacht en vragen de ruimte waarin het wezenlijke zichtbaar kan worden.

Individueel biografisch gesprek

In het individuele biografische gesprek staat het onderzoek naar jouw levensloop aan de hand van de vraag die jij op dat moment hebt centraal. Ik stem mij af op jouw en je vraag en schep in het gesprek de ruimte voor ont-wikkeling. Ik werk vanuit een heldere en effectieve methodiek,  een open houding en vanuit eerbied voor de wil en keuzevrijheid van de ander. Dat helpt jou om zuiver bij je eigen inzichten te blijven en zonder oordelen naar je eigen leven te kijken.

Meer lezen over biografieonderzoek en mijn manier van werken kan hier

Voor wie?

In ieders leven zijn er momenten waarop er vragen opkomen als ‘hoe nu verder?’, of ‘wat wil ik nu eigenlijk?’. Het biografisch gesprek kan veel brengen op momenten van overgang of bezining. Bijvoorbeeld als je vastloopt en opnieuw richting wil bepalen, of als je te maken hebt met afscheid en loslaten, of als je op het punt staat een heel nieuwe levensfase in te gaan. Zicht krijgen op je biografie en de rode draden die zich daardoorheen weven brengt je dichter bij jezelf. Bij jou opgave, en jouw hoogst persoonlijke levenswil. Het kan je helpen om helderheid scheppen in wat voor jou echt van belang is, kwaliteiten en capaciteiten die je hebt ontwikkeld uit te lichten en om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Zo kom je thuis, in jezelf.

Instapgesprek

Als je wilt onderzoeken of je door mij wilt worden begeleid in het onderzoeken van je levensloop, dan kan je met mij een afspraak maken voor een instapgesprek. In dat gesprek maak je kennis met mij en mijn manier van werken. Samen onderzoeken we wat er voor jou speelt en wat jouw vraag is die richting kan geven aan je onderzoek. Aan de hand van het gesprek kan jij bepalen of je verder door mij wilt worden begeleid. Op basis van wat er heeft geklonken zal ik een voorstel doen voor het aantal gesprekken. Uiteindelijk wijst de praktijk uit wat er precies nodig is en samen stellen we vast als het aan de orde blijkt om minder of juist meer gesprekken te hebben.

Voor het maken van een afspraak vind je hier de benodigde gegevens.

Ik zie ernaar uit je te ontmoeten!