Wat is biografieonderzoek?

Biografieonderzoek of levensloop onderzoek gaat over het onderzoeken van de loop van jouw leven, jouw persoonlijke biografie. Die is begonnen bij jouw geboorte en gaat door het nu, het heden heen, zich uitstrekkend naar de toekomst. Het onderzoeken van je levensloop kan helpen om samenhang te gaan zien en richting geven voor de toekomst. Het is over het algemeen vreugdevol en brengt je dichter bij jezelf.

Werkwijze | Mijn opleiding genoot ik bij De Grondsteen, school voor initiatief en gemeenschapsvorming. Bij het begeleiden van jouw onderzoek werk ik zowel in het ontwikkellab als in de individuele gesprekken vanuit de vier categorieën van weerklank, een open houding en vanuit eerbied voor de wil en keuzevrijheid van de ander. Het onderzoek start altijd in het verleden, en gaat dan door het heden heen naar de toekomst toe. Bij individuele begeleiding is deze indeling minder strak, daar kan het een heen en weer zijn en werken we met dat wat er voor jou aan de orde is. Deze heldere en effectieve methodiek helpt jou om zuiver bij je eigen inzichten te blijven en zonder oordelen naar je eigen leven te kijken. De samenhang die je ontdekt geeft een gevoel van zin en betekenis, wat over het algemeen voor een gevoel van vervulling zorgt. Het werkt bekrachtigend voor het eigen ik.

Voor- en nawerk thuis | Zowel in de inidividuele begeleiding als in het ontwikkellab reik ik je concrete opdrachten aan die je thuis kan maken en die je kunnen helpen bij je onderzoek. Je verzamelt informatie, schrijft en bereid zo een volgende bijeenkomst of gesprek voor. Uiteraard ben je helemaal vrij om te kiezen hoe je met de opdrachten om wilt gaan, hoeveel tijd je er aan besteed en wat je wel en niet wilt doen.

Je leven vertellen | In elk gesprek of bijeenkomst vertel je stukjes uit je levensloop, waarna er jouw iets kan worden teruggegeven vanuit de vier categorieën van weerklank. Dat brengt je vaak verder in je onderzoek. Je gaat bijvoorbeeld ineens veel scherper zien welke betekenis een specifieke ervaring heeft gehad of wat het zegt over jouw levensopgave. Zo kom je steeds dichter bij antwoorden op de vraag waar je het onderzoek mee bent begonnen.

Waar dat past zal ik vertellen over de verschillende levensfasen van de mens en hoe je daarin steeds op verschillende wijze jouw geheel eigen levenswil kan onderzoeken en herkennen.

Jouw vraag | Het onderzoeken van je biografie gaat altijd aan de hand van een vraag die jij je stelt. Deze vraag geeft de richting aan je onderzoek en helpt je om van een afstand te kijken naar wat er is gebeurd en ook wat er nog in het verschiet ligt. Het is als het ware een vergrootglas waarmee je over jouw levensloop beweegt en die als een magneet de relevante ervaringen en herinneringen naar boven brengt. In de loop van je onderzoek zal je vraag vermoedelijk steeds veranderen, omdat je door je aandacht en de ontdekkingen die je doet steeds dichter nadert wat er wezenlijk aan de orde is voor jou.

Naar de toekomst toe | In een ontwikkellab of individueel traject tast je jouw wil voor de toekomst af door het maken van toekomstscenario’s en uiteindelijk ook een concreet stappenplan. Natuurlijk kan het zijn dat niet alles zo gaat lopen als je in je plan hebt opgeschreven maar het helpt je om met wakkerheid voor wat jij wil en met een concrete richtingaanwijzer de toekomst tegemoet te treden als het ontwikkellab of individuele traject ten einde is.

De kracht van het onderzoeken van jouw biografie
  • In korte tijd vind je jouw eigen antwoorden op wezenslijke levens- of loopbaanvragen vanuit inzicht in je eigen leven;
  • Je ontdekt de rijkdom, de schatten die er op te diepen zijn uit jouw eigen leven;
  • Je ervaart een diep gevoel van zingeving door zicht te krijgen op de rode draad van je leven, je levensopgave;
  • Je maakt concrete toekomstscenario’s en een stappenplan om je verder op weg te helpen;
  • Het onderzoek is een vreugdevolle, helende en bewustzijnwekkende activiteit: het brengt je dichter bij jezelf.