Het onderzoek naar je levensloop, jouw levenswil, kan werken als een hoogst persoonlijk medicijn. Het brengt je dieper met jezelf in verbinding en heeft daardoor een helende, versterkende werking

Afbeelding: Commiphora/Mirre

Praktijk voor begeleiding bij levensvragen en nieuwe sociale gemeenschapsvorming

Als je rondloop met een vraag over je loopbaan, je een nieuwe levensfase in gaat, of je voor een belangrijke keuze staat, dan kan het helpen om je te verdiepen in je eigen biografie, je levensloop. Door met aandacht te kijken naar wat je al hebt gedaan, kan er iets nieuws gaan spreken voor de toekomst. Je kan ontdekken dat er een enorme wijsheid en rijkdom schuilt in jouw eigen levensloop en dat het voedend, versterkend en bewustzijn wekkend is om die op te diepen.

Echt schatgraven!

Ik begeleid mensen bij het onderzoeken van hun biografie en doe dat zowel individueel, als ook in groepen in het Ontwikkellab.

Op vraag ben ik beschikbaar als procesbegeleider nieuwe gemeenschapsvorming. Bijvoorbeeld voor schoolteams, initiatiefgroepen, en andere verbanden van mensen die met interesse in de ontwikkeling van zichzelf en van de ander willen samenwerken.

Het werken vanuit het levenslooponderzoek en de Gedragen Besluitvorming zijn daarin mijn belangrijkste tools.

Ik ben verbonden aan De Grondsteen, school voor initiatief en gemeenschapsvorming. In deze gemeenschap van mensen heeft mijn werk haar basis en ontwikkelt het zich verder.

Waarom je eigen levensloop onderzoeken?

  • Je krijgt zicht op jouw rode draad, je (be)roeping.
  • Het is deze ontmoeting met jezelf die je in staat stelt om bewuster om te gaan met wat er op je af komt.
  • Het maakt je weerbaarder en helpt je om vrijere keuzes te maken voor de toekomst.
  • Je levensloop onderzoeken brengt je dichter bij jezelf en dat is in wezen vreugdevol en helend.