Voor groepen

Hier vind je mijn aanbod voor schoolteams, initiatiefgroepen en andere verbanden van mensen die vanuit medemenselijkheid met elkaar samen willen werken op een hele concrete manier. Voor dit aanbod werk ik intensief samen met mijn collega’s van De Grondsteen – School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming.

Op maat | Het is altijd mogelijk om een aanbod op maat te maken voor jouw team/samenwerkingsverband of initiatiefgroep. Denk bijvoorbeeld aan een scholingsdag, teambuilding of procesbegeleiding bij een vraagstuk/dreigend conflict. Daarvoor kan ik ook de samenwerking zoeken met mijn collega’s van De Grondsteen. Neem contact op, samen bespreken we jouw wensen en de mogelijkheden.


Onderzoekskring (5 avonden)

In een onderzoekskring ga je met een groep mensen vijf dagdelen samen op onderzoek rond een zelf gekozen thema of vraagstuk. Bijvoorbeeld opvoeding, beroepsontwikkeling, of het omgaan met ziekte. In een open, onderzoekend gesprek vanuit onze eigen ervaringen kunnen we veel nieuwe inzichten opdoen. Daarbij leer je ook elkaar kennen én ervaar je heel concreet hoe nieuwe gemeenschapsvorming er uit kan zien.

Mijn taak is het scheppen en verzorgen van de ruimte voor het gesprek. Dat doe ik door het sociale proces in te richten en te begeleiden.

Na vijf bijeenkomsten besluiten we samen of we doorgaan of stoppen. De basis voor het sociale proces en de gemeenschap is gelegd, waardoor de kring ook zonder mijn begeleiding doorgedragen kan worden.

Wil je een kring starten? Neem dan contact met mij op.

 • Start met een instapavond van 2 uur – daarna besluit je of je deelneemt
 • Vijf bijeenkomsten van 2,5 uur
 • Leer werken met de vier catagoriën van weerklank
 • 8 tot 15 deelnemers
 • De mogelijkheid zelfstandig de kring door te dragen

€97,- p.p. voor 5 bijeenkomsten inclusief instapavond. Exclusief eventuele reiskosten en huur ruimte.

€25 p.p. Losse deelname instapavond


Workshop gemeenschapsvorming (1 dag)

Deze workshop is er voor teams of verbanden van mensen die ervan willen proeven hoe je op een sociaal venieuwende en diep menselijke manier kan werken aan gemeenschapsvorming. Aan de hand van een gezamenlijk gekozen thema, onderzoekt iedere deelnemer zijn/haar biografie, èn leert de biografie van de anderen kennen. In de middag vertel ik over de biografie van de mens en hoe je jouw ‘levenswil/levensopgave’ in verschillende levensfasen kan herkennen.

De workshop is bijvoorbeeld zeer geschikt als teambuilding – bij de start van een initiatief of juist als de verbinding in je team niet optimaal is.

Op vraag kan ik de workshop verrijken met een lezing en gesprek op masterclass niveau door een andere spreker. Hiervoor put ik uit mijn netwerk en de mensen die verbonden zijn aan De Grondsteen – School voor Initiatief en Gemeenschapsvorming. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: ‘nieuwe gemeenschapsvorming voor de toekomst’, ‘Gedragen Besluitvorming’ of ‘een spirituele kijk op geld’.

Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met mij om de mogelijkheden te bespreken.

 • Ontmoet elkaar op een nieuwe/wezenlijke manier
 • Leer kijken vanuit interesse in jezelf en de ander als mens
 • Proef van het werken met de vier categorieën van weerklank
 • Ontwikkel een basis om in verbinding met elkaar samen verder te werken
 • Leer over de menselijke biografie en de wil in de verschillende levensfasen

Ontwikkellab met je team of verband (5 dagen)

Omdat je elkaar in een Ontwikkellab op een heel wezenlijk niveau ontmoet, heeft het een sterke gemeenschapsvormende werking. In het lab creëer je daarmee een heel bijzondere, ‘zielvolle’ basis voor de samenwerking. Hiermee is het lab ook zeer geschikt om te doen met een groep initiatiefnemers of collega’s in een onderneming, zorgpraktijk, school of woonproject.

Je gaat vijf dagen met elkaar op onderzoek in je eigen biografie, aan de hand van het thema dat jullie samen kiezen.

Op vraag verrijk ik het ontwikkellab met lezingen op masterclass niveau door bekwame sprekers – bijvoorbeeld over nieuwe gemeenschapsvorming voor de toekomst, de levensloop van de mens en haar levensopgave en een spirituele kijk op geld.

Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met mij om de mogelijkheden te bespreken.

 • Ontmoet jezelf en elkaar op een wezenlijk niveau
 • Leg een ‘zielvol’ fundament voor een liefdevolle samenwerking van mens tot mens
 • Ontdek hoe je van jezelf kan leren, via de ander met de 4 categorieën van weerklank
 • Krijg concrete en direct toepasbare handvatten voor het bouwen aan een bottum-up gemeenschap/organisatie.
 • Bouw aan jullie gezamenlijke visie voor de toekomst, vanuit ieders (be)roeping