Ontwikkellab

Het lab

In het Ontwikkellab werk je in een groep van maximaal zes mensen, die ieder hun eigen biografie onderzoeken. Je gaat vijf dagen met elkaar op weg onder begeleiding en je onderzoek krijgt richting aan de hand van jouw eigen, existentiële vraag. Op deze labdagen vertellen jij en de andere deelnemers over de eigen levensloop. Daarbij start je je onderzoek in het verleden, sta je stil bij waar je nu bent en onderzoek je vervolgens de toekomst met het maken van toekomstscenario’s en een concreet en persoonlijk stappenplan.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten bereid je je thuis voor met behulp van de opdrachten die je krijgt. Je bent helemaal vrij om dat te doen op een manier (en met een tijdsinvestering) die bij jou past.

Werkwijze | Elke bijeenkomst vertel je een ervaring en krijg je daar reacties op van de andere deelnemers en begeleiding. Dit gebeurt op een heel specifieke manier en de reacties zijn zo bedoeld dat ze jou verder kunnen helpen in je onderzoeksproces. De anderen kunnen bijvoorbeeld aangeven wat karakteristiek is in wat je vertelt en met welke vragen je de ervaring nog eens kan bezien. Deze manier van werken, die gebruik maakt van de ‘categorieën van weerklank’ maakt dat ieder leert om zonder oordelen te reageren. Je bepaalt zelf welke reacties voor jou belangrijk zijn en je trekt zelf je conclusies en maakt keuzes voor de toekomst. Zo leer je van jezelf via de ander.

Naast het delen van ervaringen wordt er ook kunstzinnig met elkaar gewerkt en reik ik inhoudelijke denkbeelden aan die je kunnen helpen om je ‘mens zijn’ beter te begrijpen: o.a. over hoe de wil van de mens zich laat kennen in verschillende levensfasen in de biografie en hoe we ons in deze tijd als individu verhouden tot de ander en de wereld.

Je krijgt in het ontwikkellab handvatten aangereikt voor de communicatie over jouw eigen biografische vragen en ervaringen en die van een ander. Deze kunnen ook in het dagelijks leven weer bijdragen aan gesprek en werkelijke ontmoeting met andere mensen.

Thema | Het Ontwikkellab kan (op vraag) worden vormgegeven met een speciaal thema, zoals opvoeding, wonen, geld, gemeenschapsvorming, gezondheid, een specifiek initiatief, etc. Daarbij kunnen dan ook externe sprekers worden uitgenodigd. Het Ontwikkellab met het algemeen menselijke thema ‘Ik en de wereld, de wereld en ik’ wordt enkele keren per jaar verzorgd door mij.

Voor wie

Het Ontwikkellab is er voor iedereen die verbinding wil maken met de eigen levensopgave, en van daaruit tot nieuwe inzichten en keuzes wil komen. Het lab is bij uitstek geschikt als er zich een verandering aandient in je leven. Bijvoorbeeld als je op het punt staat een nieuwe fase in te gaan, een nieuw initiatief te nemen in je werk, of juist als je afscheid aan het nemen bent van iets in je leven en zoekt hoe het verder gaat voor jou.

Teambuilding | Omdat de deelnemers van een Ontwikkellab elkaar op een heel wezenlijk niveau ontmoeten heeft het een sterke gemeenschapsvormende werking. In het lab creëer je daarmee een heel bijzondere ‘zielvolle’ basis voor de samenwerking. Dit maakt het Ontwikkellab ook zeer geschikt om te doen met een groep initiatiefnemers of collega’s in een onderneming, school of woonproject. Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met mij om de mogelijkheden te bespreken.

Begeleiding

Als begeleider ben ik spaceholder voor het proces dat individueel en met elkaar gegaan wordt in het Ontwikkellab. De beproefde spelregels, het werken met de vier categorieën van weerklank, dragen er zorg voor dat ieders ontwikkeling vrij blijft en dat er zonder veroordeling met elkaar gewerkt kan worden. Met elkaar wordt er zo gebouwd aan een sacrale ruimte waar er een wezenlijke ontmoeting mogelijk is van mens tot mens, in ontwikkeling.

Meer lezen over de manier van werken en biografieonderzoek in het algemeen kan hier.

Wat anderen zeggen…

Door levens feiten in de groep te vertellen, zeker zoals vormgegeven met de 4 categorieën van weerklank, komen persoonlijke gebeurtenissen in een beschermde openbare ruimte te staan. Ze worden daarmee in zekere mate objectief. Dat heeft mij een verbazende bevrijding opgeleverd.

Het is ongelofelijk wat we door zo’n traject hebben bereikt aan intimiteit, waar je
normaal gesproken een vreselijk lange tijd voor nodig hebt.

Ik voel nu de innerlijke ruimte om echt initiatief te nemen.

Ik heb voor eerst in een groep gewerkt met een gezamenlijk ideaal en ik merk dat
ik door dit traject makkelijker over dingen heen kan stappen waar je je normaal
meer aan ergert bijvoorbeeld. Het haalt het contact uit de oppervlakte weg.

Het ontwikkellab heeft veel verbondenheid gegeven. Het is gek om het stop te
zetten, we blijven toch verbonden.

Ik kwam op het ontwikkellab af vanwege de gemeenschapsvorming. Ik wist nog niet
of ik wel in dit woonproject wilde wonen. Door dit ontwikkellab zie ik
veel mogelijkheden in wat we met zijn allen kunnen creëren. Mijn wil is
aangewakkerd en ik vind het fijn om nu naar die nieuwe woonsituatie toe te
kunnen werken. Ik voel dat ik eindelijk misschien ook iets aan mezelf kan
omvormen, door de gemeenschap. Ik heb zin om met jullie verder te gaan.